Cristian Arsenie Birou Individual de Arhitectura

Category : Uncategorized

Uncategorized

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare: Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potri

read more