Cristian Arsenie Birou Individual de Arhitectura

Category : Architecture

Architecture

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare: Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potri

read more

CERTIFICAT DE URBANISM pentru C O N S T R U I R E / D E S F I I N T A R E

CERTIFICAT DE URBANISM pentru C O N S T R U I R E / D E S F I I N Ț A R EDocumente necesare: Cerere tipizată;Acte de proprietate (copie );Documentație cadastrală (Plan de amplasament și delimitare imobil, iar unde este cazul și relevee) (copie) (pentru identificarea cadastrală a imobilulu

read more